ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรอกหมายเลขลงทะเบียน หรือชื่อ และนามสกุล (เช่น ปิติ พิทักษ์ถิ่น)
  

หมายเหตุ : สถานะผลการลงทะเบียน
1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หมายถึง ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันการชำระเงิน
2. ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หมายถึง การลงทะเบียนของท่านสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย