ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี 2564

บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ สมัครสมาชิกใหม่

** การลงทะเบียน จะจัดส่งเอกสารทาง e-mail กรุณาตรวจสอบว่า email ของท่านใช้งานได้จริง ก่อนเริ่มลงทะเบียน **

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564
  สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,700 บาท/ท่าน
  บุคคลทั่วไป ราคา 3,200 บาท/ท่าน
- ค่าลงทะเบียน Workshop
  Workshop I Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
Workshop II Neonatal Non-invasive Respiratory Support รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
Workshop III Expert on management of babies' breastfeeding problems รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนครั้งนี้ได้ )
 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย