ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี 2567** การลงทะเบียน จะจัดส่งเอกสารทาง e-mail กรุณาตรวจสอบว่า email ของท่านใช้งานได้จริง ก่อนเริ่มลงทะเบียน **

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567
  สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,700 บาท/ท่าน
  บุคคลทั่วไป ราคา 3,200 บาท/ท่าน
- ค่าลงทะเบียน Workshop
  Workshop I Neonatal Resuscitation Program (NRP) << ปิดรับลงทะเบียน >>
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
Workshop II Non-invasive ventilation << ปิดรับลงทะเบียน >>
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
Workshop III Breastfeeding : abnormal infant behaviors at the breast << ปิดรับลงทะเบียน >>
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,700 บาท/ท่าน
- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนครั้งนี้ได้ )
 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย