ติดต่อเจ้าหน้าที่
084-401-7489, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี 2562

บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ สมัครสมาชิกใหม่

** การลงทะเบียน จะจัดส่งเอกสารทาง e-mail กรุณาตรวจสอบว่า email ของท่านใช้งานได้จริง ก่อนเริ่มลงทะเบียน **

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562
  สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,500 บาท/ท่าน
  บุคคลทั่วไป ราคา 3,000 บาท/ท่าน
- ค่าลงทะเบียน Workshop
  Workshop I Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
Workshop II Optimal Use of Conventional Ventilator รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
Workshop III Establishing breastfeeding in preterm infants รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนครั้งนี้ได้ )
 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย