ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี 2560

บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ สมัครสมาชิกใหม่

** การลงทะเบียน จะจัดส่งเอกสารทาง e-mail กรุณาตรวจสอบว่า email ของท่านใช้งานได้จริง ก่อนเริ่มลงทะเบียน **

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
  สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,500 บาท/ท่าน
  บุคคลทั่วไป ราคา 3,000 บาท/ท่าน
- ค่าลงทะเบียน Workshop
  Workshop I Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
Workshop II Neonatal High Frequency Ventilation รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
Workshop III Advanced course in breastfeeding: common problems in breastfed infants รับ 120 ท่านเท่านั้น
สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 2,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท/ท่าน
- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนครั้งนี้ได้ )
 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย