ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวชั่น

99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2575-5599 , Fax :0-2575-5555

การเดินทาง 
1. โดยรถยนต์ จากถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก เลี้ยวซ้ายที่ทางเข้านอร์ธปารค์ เข้าสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (โลคัลโรด) โรงแรมอยู่ทางด้านซ้าย 
2. โดยรถยนต์ จากถนนวภาวดรังสิต ขาเข้า ขึ้นสะพานกลับรถสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลี้ยวซ้ายที่ทางเข้าสถานีรถไฟหลักสี่ เข้าสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (โลคัลโรด) โรงแรมอยู่ทางด้านขวา 
3. โดยรถประจำทาง สาย ปอ. 510, 29 
4. โดยรถไฟ ลงที่สถานีรถไฟหลักสี่

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย