ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566


การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2566

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 3 workshops ดังนี้
Workshop I : Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
Workshop II : Optimal Uses of Volume-guaranteed Ventilation รับ 100 ท่านเท่านั้น
Workshop III : Newborn Temperature Management รับ 100 ท่านเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thainewborn.com
2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-86928-2
ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ Email : thainewborn@hotmail.com หรือ Line ID : @dkr5712q
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน) 
4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล
5. สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 090-947-0490 และ 082-628-5478 หรือ Line ID : @dkr5712q
thainewborn line@

ค่าลงทะเบียน (บาท/ท่าน) สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ * บุคคลทั่วไป
Workshop ** 3,000 3,500

* ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ในครั้งนี้)
** Workshop รับจำนวนจำกัด

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2566
1. เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม
2. อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ

การจองห้องพัก
คณะกรรมการจัดการประชุม ไม่รับจองห้องพัก หรือชำระเงินค่าจองห้องพัก ขอให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อโดยตรงกับ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02- 575-5599, 02-984-9009


 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียน 20 ม.ค. 66